16. 11. 2018 – Javni razpis: milijon evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje milijon evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

JR 3.1 zaščiteni sheme kakovosti PRP

Ministrstvo si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev za vključevanje v upravičene sheme kakovosti, ki potrošnikom jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

Vnos in oddaja vloge na javni razpis:

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 30. 11. do 21. 12. 2018 do 24. ure.
Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca:

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG), in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta.

Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se petletno obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis.

Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Sheme kakovosti

Ministrstvo si z objavo javnega razpisa, preko katerega dodeljuje podporo za povračilo stroškov certificiranja, prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev za vključevanje v sheme kakovosti. Z vključevanjem v sheme kakovosti so kmetijska gospodarstva zavezana slediti višjim standardom kakovosti hrane od običajnih z vidika specifičnih lastnosti proizvodov, zdravja potrošnikov, dobrobiti živali, varovanja okolja in številnih drugih nadstandardov. Preko pooblaščenih certifikacijskih organov pa se nad izpolnjevanjem teh zahtev vrši tudi neodvisni nadzor, ki potrošnikom jamči kakovost pridelave in kmetijskih proizvodov ter živil.

 

Več informacij lahko dobite pri info točkah Programa razvoja podeželja.

Javni razpis bo objavljen tukaj.

 

Deli z drugimi