16. 11. 2016 – Letno poročilo o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s strani Evropske komisije prejelo potrditev Letnega poročila o napredku v okviru PRP 2007-2013 za leto 2015. Gre za zadnje letno poročilo v okviru PRP 2007-2013.

Letna poročila so zbrana na tej povezavi.

Deli z drugimi