15. 6. 2018 – Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 do konca leta 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objava javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020. Do konca leta 2018 bo predvidoma objavljenih še enajst javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020. Potencialne upravičence pozivamo, da si pravočasno pripravite potrebne dokumente. V pomoč so vam tudi INFO točke PRP.

Glede na trenutno veljavni terminski načrt se spreminja objava javnega razpisa za namen podpore skupinam in organizacijam proizvajalcev (podukrep M9.1) iz maja 2018 na november 2018. Objava se je zamaknila zaradi tega, ker še ni vzpostavljena evidenca skupin in organizacij proizvajalcev, kar je predhodni pogoj za objavo javnega razpisa.

Za ostale javne razpise, navedene v okvirnem terminskem planu, pa se po novem navaja predvideni mesec objave javnega razpisa, ki je bil prej definiran le okvirno kot »2. polovica leta 2018«).

Do konca leta so tako predvideni naslednji javni razpisi:

 

TERMINSKI NAČRT…

INFO točke PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/zelite-sodelovati/info-tocke

Deli z drugimi