15. 6. 2018 – Nova EU Uredba o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Včeraj, 14. 6. 2018, je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena nova Uredba o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta 834/2007. Objavljeno besedilo predstavlja “osnovni dokument”, številne podrobnosti pa bo treba še dodatno predpisati. To se bo zgodilo v naslednjih dveh letih z drugimi pravnimi akti (delegirani akti in izvedbeni akti). Nova Uredba se bo uporabljala od 1. januarja 2021.

Glavna izboljšava je uvedba enotnih evropskih pravil, ki bodo veljala za celotni sektor ekološke pridelave v Uniji. Stara ureditev je omogočala prilagodljiv sistem izjem, včasih na ravni posameznega pridelovalca. Nova pravila upoštevajo potrebo po prilagodljivosti, ki so jo v preteklosti zagotavljala navedena odstopanja – še vedno bodo mogoče ustrezno utemeljene izjeme, na primer začasno nadomeščanje ekološke sestavine z neekološko v primeru omejenih zalog – vendar bodo odstopanja zdaj časovno omejena, redno se bodo ocenjevala in se po potrebi zaradi poštenega obravnavanja vseh udeležencev uporablja za vse pridelovalce. Za vse ekološke pridelovalce in proizvode se bodo uporabljala ista pravila.

Ta enotni sklop pravil se bo uporabljal tudi za kmete izven Unije, ki svoje ekološke proizvode izvažajo na trg Unije. Nadomestil bo preko 60 različnih standardov, ki sedaj veljajo za enakovredne evropskim in se uporabljajo za uvoženo ekološko hrano. Trenutno se lahko uporabljajo različni standardi za pridelovalce v isti državi, kadar slednja z Unijo nima sklenjenega dogovora o enakovrednosti, saj certifikacijski organi določijo lastne standarde. Načelo enakovrednosti bo nadomestila skladnost z enotnimi pravili Unije. Pomembno se bo izboljšala tudi trgovina, zlasti ker bodo zdaj veljali enaki konkurenčni pogoji za gospodarske subjekte Unije in tretjih držav. Področje uporabe predpisov je bilo razširjeno, tako da zajema vrsto novih proizvodov, kot so sol, plutovina in eterična olja. Prav tako bo v prihodnosti mogoče dodajati nove proizvode in se s tem odzivati na spremembe v sektorju in povpraševanje potrošnikov, kar bo pridelovalcem prineslo nove možnosti.

Nova uredba prinaša poenostavitve za kmete. Mali kmetje se bodo lahko na primer odločili za skupinsko certificiranje, ki bo zmanjšalo stroške certificiranja in jim omogočalo lažjo vključitev v sistem ekološke pridelave. Nove priložnosti bo ustvarilo tudi odprtje novega trga ekoloških semen in drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala z visoko stopnjo genetske raznovrstnosti. To bo izboljšalo biotsko raznovrstnost, povečalo vzdržnost kmetijske proizvodnje in spodbudilo inovacije. Izboljšala se bo odpornost na škodljivce in bolezni, v ospredju pa bo boljše prilagajanje na lokalne razmere.

Uredba o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta 834/2007

 

Deli z drugimi