15. 6. 2017 – Predstavitev in delavnica za prvi javni razpis za podukrep 16.4 – Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in za prvi javni razpis za podukrep 16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

Vljudno vabljeni na predstavitev za prva javna razpisa za podukrepa 16.4 in 16.9, ki bo v torek, 20. 6. 2017, ob 10.00 uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Na predstavitvi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavilo pogoje obeh javnih razpisov in elektronski vnos vloge. 

Predstavitev javnih razpisov za podukrepa 16.4 in 16.9 bo potekala še na dveh drugih lokacijah, in sicer:

 

Oba javna razpisa sta bila objavljena v Uradnem listu RS dne 2. 6. 2017. Prav tako sta objavljena na spletnih straneh ministrstva: 

Prvi javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Prvi javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

 

Priponka: Vabilo na predstavitev za prva javna razpisa za podukrepa 16.4 in 16.9. (pdf)

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi