15. 5. 2020 – Objava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. 

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020 se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev ter odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do srede, 27. 5. 2020.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11242.

 

 

 

 

Deli z drugimi