15. 5. 2015 – Izdelava predhodne ocene za izvajanje finančnih instrumentov – vprašalnik

Vabimo vas k izpolnitvi vprašalnika, ki je pomemben del analize ponudbe povpraševanja po finančnih virih s strani gospodarstva.

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je s podjetjem PricewaterhouseCoopers d. o. o. podpisala pogodbo za izdelavo predhodnih ocen za izvajanje finančnih instrumentov. Namen projekta je zagotoviti ugodne povratne vire financiranja (krediti, garancije, kombinacija s subvencijami, …) za financiranje različnih dejavnosti oz. projektov gospodarstva, ki jih bo Republika Slovenija zagotovila z EU sredstvi.

Tudi v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 se predvideva dodelitev sredstev v obliki finančnih instrumentov, in sicer pri podukrepih M04.2 (Podpora za naložbe v predelavo/ trženje in/ ali razvoj kmetijskih proizvodov), M06.4 (Pomoč za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti) in M08.6 (Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov).

Prvi del projekta predstavlja določitev vrzeli financiranja, ki obstaja na finančnih trgih. Treba je ugotoviti potrebe gospodarstva po različnih povratnih virih financiranja, zato je bil pripravljen vprašalnik, ki ga najdete na povezavi: http://pwc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1XQQMFGvpYnrULX.

Lepo vabljeni k izpolnitvi vprašalnika!

Deli z drugimi