15. 5. 2015 – Evidence o delovnih opravilih KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Evidence o delovnih opravilih, ki jih morajo kmetijska gospodarstva, ki se vključijo v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), obvezno voditi skladno Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, z vsemi spremembami).

Obrazce je možno voditi v elektronski ali fizični obliki. Preglednice služijo za vodenje evidenc vseh delovnih opravil v okviru izbranih zahtev ukrepa KOPOP. Evidence lahko uporabljate tudi za potrebe vodenja vseh drugih delovnih opravil na KMG ter tudi za površine, ki niso v ukrepu KOPOP.

Za vodenje evidenc o delovnih opravilih za njivske površine, hmeljarstvo, sadovnjake, vinograde, travinje oziroma pašnike, visokodebelne travniške sadovnjake in za operacijo Rejo lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje uporabite obrazce, ki jih najdete v tej priponki (xlsx).

Za vodenje evidenc o uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, načrta ureditve pašnika ali izjave o številu pastirjev na planini uporabite obrazce, ki jih najdete v tej priponki (xlsx).

Deli z drugimi