15. 5. 2014 – Roki za sporočanje staleža prašičev za ukrep dobrobit živali

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrep dobrobit živali (DŽ), opozarja na pravočasno sporočanje staleža prašičev v Centralni register prašičev za namen izvajanja ukrepa DŽ.

V skladu s prvim odstavkom 19. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/2013) morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrep DŽ v skladu s predpisom, ki ureja ukrep DŽ iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, v tekočem letu uveljavljanja ukrepa podatke o staležu prašičev na gospodarstvu za potrebe ukrepa DŽ sporočati za vsak prvi dan v mesecu, in sicer najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. V primeru, da je sedmi dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan. Če nosilec sporoča podatke o staležu prek pooblaščene organizacije, mora pooblaščena organizacija podatke iz tega člena sporočiti v rokih, določenih v tem odstavku.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi