15. 3. 2016 – Mednarodna konferenca o varstvu narave in kmetijstvu

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja in obnovo vasi (ARGE) so 10. in 11. 3. 2016 v Postojni pripravili mednarodno konferenco z naslovom Varstvo narave in kmetijstvo – Od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi.

 
Konference se je udeležilo približno sto udeležencev, poleg slovenskih še iz šestih drugih srednjeevropskih držav. V vseh teh državah ima podeželje danes zelo različne funkcije: ponekod je še biser narave, drugod predvsem proizvodni obrat na prostem, je pa tudi še ohranjena kulturna krajina in tudi potencialni prostor za pridobivanje energije. Predavatelji in razpravljavci so na prihodnji razvoj v podeželskih območjih Evrope pogledali iz različnih vidikov, posebno tistih, ki so glede na trende posebno pomembni za prihodnje.

V zaključnih predavanjih so strokovnjaki prikazali nekaj primerov dobrega sodelovanja za doseganje več ciljev, in sicer tako proizvodno-kmetijskega, naravovarstvenega kot energetskega. V petek, 11. 3. 2016, so si predvsem udeleženci iz tujine ogledali Regijski park Škocjanske jame, ki je slovenski primer razvoja podeželja, ki dosega več ciljev in je tudi biosferno območje.

 

Od biotske pestrosti do varstva okolja (dr. Tomi Trilar)
Predstavitev AGRE (dr. Andrej Bibič)
Kaj mora kmet narediti danes, da bi lahko prideloval in predeloval tudi jutri (Igor Ahačevčič, MKGP)
Ekološka turistična kmetija pri Lovrču

Prijava na e-novice

Deli z drugimi