15. 1. 2018 – Predlog spremembe uredbe o ukrepu Dobrobit živali za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2018. S spremembo Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17, v nadaljevanju: uredba DŽ) se bodo uskladile določbe, ki se uporabljajo za opredelitev aktivnega kmeta, z zadnjo spremembo predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil. Podaljšal se bo rok za izvedbo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali. Gre tudi za uskladitev glede statusa planin in skupnih pašnikov s spremembo Zakona o kmetijstvu, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 27/17. Zaradi uskladitve s tretjo spremembo Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 so v spremembi uredbe DŽ spremenjene evidence območij posebnih traviščnih habitatov, kjer je paša datumsko omejena in območij, kjer je paša prepovedana.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mko@gov.si najpozneje do četrtka, 25. 1. 2018.

Deli z drugimi