14. 9. 2015 – Obvestilo o obveznem usposabljanju kmetov, ki so vstopili v ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014-2020

Upravičenci, ki vstopijo v ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), morajo v obdobju trajanja obveznosti vsako leto opraviti najmanj 6-urni program usposabljanja v zvezi z ekološkimi vsebinami. V okviru usposabljanja bodo predstavljene vsebine glede izpolnjevanja zahtev pri ukrepu EK, varstva voda in tal ter podnebne spremembe, ekološkega čebelarjenja in ekološkega semenarjenja, s čimer bo usposabljanje prispevalo tudi k bolj uspešnemu izvajanju ukrepa EK.

Usposabljanje za ukrep EK v obsegu 6 ur je obvezno in je pogoj za pridobitev plačil za ta ukrep!

 

Kot izpolnitev obveznosti se upošteva, če so usposabljanje opravile:

Stroški usposabljanja se sofinancirajo iz sredstev ukrepa M01 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja. Za izbor izvajalca je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v postopku javnega naročanja izbralo Inštitut za trajnostni razvoj s partnerjem Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.

Usposabljanja bodo potekala od 15. 9. 2015 do 30. 10. 2015, na različnih lokacijah po Sloveniji.

 

PROGRAM  letošnjih usposabljanj za ukrep ekološko kmetovanje, informacije o PRIJAVI in SPLETNA PRIJAVNICA najdete  na spletni strani:

http://itr.green-smoothie.org/usposabljanja/seznam-usposabljanj/

Povezava do spletne strani Inštituta za trajnostni razvoj: http://www.itr.si/

 

Deli z drugimi