14. 8. 2015 – Popravek razpisne dokumentacije za Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje za Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015, ki je bil objavljen 31. 7. 2015, da so bili dne 3. 8. 2015 objavljeni popravki razpisne dokumentacije.

MKGP je dne 3. 8. 2015 na spletnih straneh ministrstva objavilo popravke zaradi dopolnitve prilog in manjših vsebinskih popravkov. Popravljeni so bili naslednji dokumenti:

– Javni razpis,

– INFO točke,

– Primer prijavnega obrazca,

– Šifrant mehanizacije s ključi,

– Seznam možnih naložbenih razvojnih ciljev.

Ministrstvo zaproša vse vlagatelje, da upoštevajo razpisno dokumentacijo z dne 3. 8. 2015.

 

 

Dodatne informacije:

– na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

– na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Deli z drugimi