14. 7. 2020 – Gradiva iz rednih usposabljanj v 2019 za Dobrobit živali – govedoreja

 

Vida Ribič 1

Avtor: Vida Ribič / Foto natečaj Moje podeželje

 

Februarja 2020 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) s podizvajalci izvedla usposabljanja kmetov za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živeli (DŽ), na področju govedoreje, iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, za leto 2019.

Predstavljene vsebine:

 

Vsa gradiva najdete tudi v Knjižnici.

Več informacij…

 

 

 

Deli z drugimi