14. 6. 2018 – Delavnica Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

29. maja 2018 je v Hiši EU v Ljubljani, v soorganizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter European Evaluation Helpdesk, potekala delavnica Vrednotenje LEADER/CLLD na lokalni ravni v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, namenjena Lokalnim akcijskim skupinam.

V prvem delu je geografska strokovnjakinja predstavila ključne točke, zakaj je potrebno vrednotiti in kaj vrednotenje zagotavlja. Predstavljen je bil tudi pravni okvir vrednotenja ter organizacija vrednotenja s celotnim procesom na ravni LAS, z izpostavljenimi glavnimi poudarki. LAS-om je bila predstavljena tudi podpora, ki jim bo v pomoč pri vrednotenju.

V drugem delu je delavnica potekala kot skupinsko delo, kjer so si udeleženci na praktičnih primerih zastavili cilje vrednotenja, vprašanje za vrednotenje in nato merila ter kazalnike za vrednotenje. Skupine so morale določiti tudi metode vrednotenja in vire, iz katerih bi pridobili podatke.

V zaključku delavnice so skupine predstavile svoje delo in zaključke, nato pa so podale še svoja mnenja, kaj glede vrednotenja pričakujejo na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Predstavitev iz delavnice si lahko ogledate tukaj.

Deli z drugimi