14. 7. 2017 – Uveljavljanje primera višje sile po neurjih s točo

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz PRP 2014 – 2020 in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 sodi med primere višje sile tudi “huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo”. Med tovrstne nesreče sodijo tudi neugodne vremenske razmere (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje).
 
V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov za višjo silo naj upravičenci upoštevajo navodila, ki se nahajajo na tej povezavi.

Deli z drugimi