14. 6. 2019 – Zbiranje pripomb javnosti na dva predloga predpisov glede ustanavljanja skupin in organizacij proizvajalcev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo dva predloga predpisov, in sicer:

– predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje in

predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Javnost lahko poda pripombe do vključno 11. 7. 2019, na e-mail gp.mkgp@gov.si ali na poštni naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

Deli z drugimi