14. 5. 2020 – Agencija nadaljuje z izdajo odločb mladim kmetom, ki so kandidirali na 5. javnem razpisu za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019

Agencija je 95 upravičencem – mladim kmetom, ki so zaposleni na kmetiji (sklop A), poslala odločbe, v katerih jim je dodelila 4.275.000 evrov nepovratnih sredstev.

Odločbe upravičencem – 51 mladim kmetom, ki niso zaposleni na kmetiji (sklop B) v vrednosti 948.000 evrov so bile izdane že v aprilu 2020.

Javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 je bil objavljen 4. 10. 2019, vloge pa so lahko vlagatelji oddali med 28. 10. in 6. 12. 2019. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 15 milijonov evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 161 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 5,8 milijonov sredstev: za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 107 vlog, v katerih je bilo zaprošeno za 4,8 milijonov evrov, za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) je bilo oddanih 54 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1 milijon evrov.

Deli z drugimi