14. 4. 2017 – Sprejeta je sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba usklajuje določbe z drugo spremembo PRP 2014–2020, ki jo je Evropska komisija potrdila 13. decembra 2016. Uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa, namenjenega mladim kmetom, med upravičence uvaja tudi samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe.

Tako se vstop v podukrep omogoča tudi enoosebnim pravnim osebam, v katerih so mladi kmetje edini družbeniki in poslovodje. Zato so upravičenci mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost in prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo kot kmetje ali samostojni podjetniki posamezniki ali kot družbe z enim družbenikom. Za pravne osebe so določeni vstopni pogoji in lahko kandidirajo le na sklopu A. V uredbi je med drugim usklajen tudi način izračunavanja primerljivih kmetijskih površin z novim pravilnikom o Registru kmetijskih gospodarstev in uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Upravičenec v poslovni načrt ne sme vključevati naložb v nepremičnino, ki ni v njegovi lasti ali solasti.

Kot ena od spodbud za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni je podukrep del izvedbenega načrta Jamstvo za mlade 2016–2020.

 

Več o podukrepu 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Povezava do uredbe.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi