14. 2. 2018 – 3. srečanje mladih prevzemnikov kmetij v luči sprememb po letu 2020

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru je danes potekalo 3. srečanje mladih prevzemnikov, ki so uspešno kandidirali na razpisu Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Dogodek je potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zveze slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Dogodka se je udeležil tudi minister mag. Dejan Židan, ki verjame, da so mladi prevzemniki prihodnost in upanje kmetijstva, da pa se morajo zelo dobro zavedati, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki zahteva dobro poznavanje ekonomike delovanja. V zaključnem delu dogodka so predstavili sklepe in zaključke delavnic, ki so potekale po skupinah, minister pa je prisluhnil številnim pobudam in odgovarjal na vprašanja, ki so se mladim prevzemnikom postavljala v okviru sodelovanja na delavnicah. Minister je ob robu dogodka obiskal tri kmetijska gospodarstva na področju Podravja, ki se ukvarjajo z govedorejo, čebelarstvom in zeliščarstvom. Dnevnemu programu s predavanji in delavnicami se je pridružila tudi ekipa Young Village Folk in soustvarila mednarodno delavnico, na katero so prišli povabljeni mladi kmetje iz Finske in Hrvaške.

 

Minister Židan: »mladi se vedno bolj zavedajo, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost in k tej dejavnosti pristopajo s podjetniško miselnostjo«

Srečanje je danes potekalo že tretjič, po treh objavljenih razpisih leta 2015, 2016 in 2017, kjer je na treh razpisih Programa razvoja podeželja »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« uspešno kandidiralo 810 mladih prevzemnikov. Minister mag. Dejan Židan je v svojem nastopu dejal, da je ob prvem razpisu dejal, da se bo v okviru tega ukrepa vsako leto pridružilo vsaj 200 novih članov in bo čez 5 let bo v Sloveniji vsaj 1000 kmetij, ki bodo steber slovenskega kmetijstva. »Že po tretjem razpisu imamo preko 800 mladih prevzemnikov, kar nas opogumlja, da bomo prvotni načrt presegli že naslednje leto, slovenski kmetijski prostor pa bo dobil še več mladih, pogumnih, izobraženih in v prihodnost usmerjenih gospodarjev kmetij«. Mladi so za državo izjemno pomembni, »zato jim želimo nuditi čimvečjo podporo pri njihovem razvoju, današnje srečanje pa je samo ena izmed oblik podpore«. Minister je sicer v nagovoru predstavil tudi ključne vsebinske usmeritve in stališča, ki jih bo Slovenija s celotnim kmetijskim sektorjem zasledovala v procesu reforme SKP v naslednjih dveh letih. Posebej je izpostavil pomen nagovarjanja potrošnikov, kjer država že več let preko promocijskih kampanj informira o prednostih lokalne hrane, rezultati pa so zelo pozitivni in potrošnik vedno bolj posega po prehranskih proizvodih iz lokalne bližine. »Mladi prevzemniki pa se morajo pri svojem delu zelo zavedati tudi izzivov in tveganj, ki jih bodo v sedanjem – še več v prihodnjem obdobju, prinesle nepredvidljive vremenske razmere«. Po besedah ministra so podnebne spremembe tukaj, kmetijski sektor, ki je najbolj izpostavljen podnebnim spremembam, se mora zato čimprej prilagoditi in kolikor je mogoče zmanjšati tveganja, ki bi ogrozila obstoj kmetijskih gospodarstev zaradi vremenskih ujm, prav tako se bodo ukrepi in podpore države še bolj usmerile in krepile na tem področju. 

V zadnjem delu dogodka je minister prisluhnil oblikovanim stališčem in vprašanjem o pomembnih vsebinah, ki so bile vezane na aktualno stanje v kmetijstvu, predvsem pa na izzive mladih kmetov po letu 2020, ko se začenja novo obdobje Skupne kmetijske politike. V svojem nastopu jim je strnil pogled in usmeritev kmetijske politike ter opozoril na najpomembnejše vsebine, pomembne za njihovo uspešno delovanje. Mlade prevzemnike je zanimalo, kje država vidi kmete, kmetijstvo v prihodnosti, kako bo za njih poskrbljeno, kje bodo ovire in kje priložnosti. Minister jih je spomnil tudi na pretekle dogodke, ki so pomembno vplivali na kmetijski sektor v Sloveniji in bi morali biti v opomin, kako ravnati v prihodnje, tako na področju tujega prevzema živilskih podjetij in trgovskih verig, kjer poznamo tako dobre kot slabe prakse.

Cilj podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete je izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarjev. Podpora je namenjena mladim kmetom, ki so stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost, ter prvič vzpostavljajo kmetijo in kmetijsko dejavnost. Od leta 2015, ko je bil objavljen prvi javni razpis, je do leta 2017 tekla vsakoletna objava javnih razpisov v sredini leta. Za celo obdobje izvajanja podukrepa je predvidednih 60,65 mio EUR javnih sredstev.  V prvih treh javnih razpisih je bilo dodeljena dobra polovica razpoložljivih javnih sredstev, skupaj 30.556.800 EUR. Največ javnih sredstev je bilo razpisanih v letu 2017, največ sredstev pa je bilo dodeljenih na podlagi razpisa v letu 2016, ko so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. Za prihodnje javne razpise ostaja na razpolago še 30.093.200 EUR. Največ, skoraj 55 % upravičencev, je bilo v starostni skupini od 30 do 40 let. Dobrih 30 % jih je bilo v starostni skupini 24-29 let. Skoraj 14 % upravičencev je bilo starih 23 let ali manj. Povprečna starost upravičenca je 30 let, upravičenke pa 32 let.

 

Najpogostejši razvojni cilji, ki so jih upravičenci treh generacij navedli v poslovne načrte so: 

1.nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme), 

2.nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme, 

3.povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete (ha PKP),

4.nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih (velja za kmetijska gospodarstva, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO),  

5.vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

Minister mag. Židan je poleg udeležbe na 3. srečanju mladih prevzemnikov obiskal tudi tri kmetije v Podravju, in sicer kmetijo mladega prevzemnika Bogdana Maka Sončni raj, čebelarstvo in apiturizem Karla Vogrinčiča ter govedorejsko kmetijo Rada Lobnika.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi