13. 9. 2016 – Poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020 – OPOMNIK

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 3. avgusta 2016 objavilo poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje.
Poziv je bil objavljen z namenom, da bi pridobili ustrezne vsebinske poudarke, na osnovi katerih bomo lahko pripravili ciljno usmerjen javni razpis za izvedbo ukrepa Sodelovanje.

Ponovno vas pozivamo k posredovanju projektnih vsebin za:
Podukrep M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Rok je za posredovanje osnutkov projektov je 20. september 2016.

Ukrep bo omogočil pridobitev podpore za izvedbo praktično naravnanih projektov, ki so namenjeni razvoju novih proizvodov in tehnologij v kmetijstvu ali inovativnemu izboljšanju obstoječih. S tem ukrep zasleduje cilj izboljšanja učinkovitosti sodelovanja in krepitve povezav med teorijo in prakso v smeri razvoja, testiranja in uvajanja najsodobnejših spoznanj, inovacij, tehnologij ter znanj na področju produktivnosti in trajnosti.

Pričakujemo, da bodo projektni predlogi odražali ključne, najbolj pereče tehnološke probleme na področju povečanja produktivnosti in trajnosti, s katerimi se danes srečuje kmetijska praksa. Z načrtovanim javnim razpisom bo ministrstvo usmerjalo razpisana sredstva v ta področja.

Prosimo, da upoštevate spremembo naslova za pošiljanje predlogov projektnih vsebin, ki se glasi: sodelovanje.mko@gov.si

Dodatne informacije: Uroš Zgonec, tel: 01 478 9189 ali e-mail: uros.zgonec@gov.si.
Za posredovane predloge in sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

Deli z drugimi