13. 5. 2016 – MKGP obvešča javne zavode glede spremembe pogojev v aktualnih javnih razpisih iz PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vse javne zavode obvešča o spremembi pogojev glede dokazovanja zaprtosti finančne konstrukcije pri aktualnih javnih razpisih iz PRP 2014-2020, ki se izvajajo na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Sprememba pogojev se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

V noveli Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 32/16), ki je stopila v veljavo dne 7. 5. 2016, je v drugem odstavku 67. člena določeno, da se za vlagatelja, ki je javni zavod, šteje, da izpolnjuje pogoje za dokazovanje zaprte finančne konstrukcije iz 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: uredba), če pred zaključkom vlaganja vlog na javni razpis predloži dokazilo v skladu s spremenjenim 101. členom uredbe.

To pomeni, da javni zavodi zaprtost finančne konstrukcije iz prvega odstavka 101. člena uredbe ne dokazujejo z izjavo banke, temveč s sklepom sveta zavoda ali sklepom občinskega sveta, s katerim je bil potrjen finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz katerega mora biti razvidna rezervacija finančnih sredstev za namen izvedbe naložbe, za katero se javni zavod prijavlja na javni razpis.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti za posamezne javne razpise lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

Potencialne vlagatelje vljudno vabimo, da spremljajo odgovore na vprašanja v okviru spletnega foruma ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/.

Deli z drugimi