13. 4. 2018 – Objava predloga uredbe o finančnih instrumentih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 13. 4. 2018.

Deli z drugimi