13. 3. 2020 – Za podporo razvoju kratkih dobavnih verig in večji oskrbi z lokalnimi proizvodi več kot 3 mio eur

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo spodbujanja sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi ter drugimi akterji v kratkih dobavnih verigah s ciljem oskrbe potrošnikov z lokalno hrano. Za javni razpis je namenjenih več kot 3 mio evrov.

 

ptujski luk

Zaboj s krompirjem in zelenjavo

 

 

Namen podpore je vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig za slovenskega potrošnika s sodelovanjem kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo slovenskih kmetijskih pridelkov in prehrambnih izdelkov.

Med slovenskimi potrošniki naraščata želja po lokalnih proizvodih ter zavedanje, da je lokalna hrana kakovostna in zaupanja vredna.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem povečanja oskrbe s slovensko hrano, povečanja oskrbe obratov javne prehrane s slovensko hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in novih proizvodov na ravni partnerstva ter uporabe različnih prodajnih poti.

Javni razpis se izvaja preko ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

–    na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
–    projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
–    javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta,
–    oddaja vlog na oba javna razpisa je možna do vključno 29. maja 2020, do 23:59 ure.

 

Povezava na razpis

Deli z drugimi