13. 12. 2019 – Podaljšanje roka za oddajo vlog na 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto 2019

 

2.JR za M9.1

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da bo danes v Uradnem listu objavljeno podaljšanje roka za prijavo na 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto 2019. Namesto do 20. decembra 2019 bo vloge mogoče oddati do 30. decembra 2019.

Vse ostale določbe javnega razpisa so nespremenjene.

 

Več informacij:

Sporočilo za javnost o objavi javnega razpisa 

Javni razpis – razpisna dokumentacija

Deli z drugimi