13. 11. 2020 – 500.000 evrov za spodbujanje novega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb v shemah kakovosti

 

tematska infoslika za javni razpis

Tematska infoslika | Avtor MKGP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu objavilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. 11. 2020 do vključno 30. 12. 2020, do 23:59 ure.

 

MKGP si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s katerimi si bodo povečali dodano vrednost, potrošnikom pa jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

1. zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med)

2. zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra),

3. ekološka pridelava in predelava,

4. registrirana shema kakovosti za vino:

5. zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko):

6. sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so naslednji:

Vnos in oddaja vloge na javni razpis:

Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca so naslednji:

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata ter še naslednja štiri koledarska leta, datum zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določen z uredbo, je 30. 6. 2023. Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (Uradni list številka 67/16, 68/17 /71/18 in 157/20), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Javni razpis

Drugi javni razpisi PRP

Deli z drugimi