1,21 milijona evrov za ureditev gozdne infrastrukture


  • Datum objave 21.04.2022

1,21 milijona evrov za ureditev gozdne infrastrukture

  • Datum objave 21.04.2022

179 upravičencem je bilo odobrenih 1,21 milijona evrov sredstev za ureditev gozdne infrastrukture.

Dne 20. 4. 2022 so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izdali odločbe za operacijo Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021 179 upravičencem, ki so vložili vlogo na Javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, v skupni vrednosti 1.218.791,13 evra. Oddaja vlog je potekala od 22. 11. 2021 do 24. 1. 2022. Višina razpisanih sredstev je znašala 2.000.000 evrov.

Deli z drugimi