12. 8. 2014 – Partnerski sporazum poslan na EK

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 v četrtek, 7. 8. 2014, posredovan na Evropsko komisijo, s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (PS) je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Skladen mora biti s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, ustrezati mora tudi zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. Opredeljena so tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti diskriminaciji ter dostopnosti, trajnostni razvoj.

Povezava na dokument (pdf) in novico (povezava).

Deli z drugimi