12. 6. 2017 – Predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2018 (v nadaljevanju: uredba). Uredba določa ukrep dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ) in predstavlja podlago za nadaljevanje izvajanja ukrepa DŽ v letu 2018, ki ga izvajamo že od leta 2014.

Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora možnih zahtev ter pogojev za izpolnjevanje le-teh znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. V letu 2018 se bo ukrep DŽ izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do ponedeljka, 26. 6. 2017.

Deli z drugimi