12. 5. 2017 – Obvezna oddaja zbirne vloge za kmete, ki imajo posebne kulture (zelenjadarji, zeliščarji, gojitelji jagod in rejci polžev)

V letu 2017 so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki na svojih površinah pridelujejo posebne kulture, za namen ugotavljanja katastrskega dohodka za posebne kulture, dolžni vložiti zbirno vlogo za leto 2017 in sočasno tudi Vlogo za prijavo površin posebnih kultur.

Za površino posebnih kultur se šteje površina na prostem:

– na kateri celotno rastno dobo raste ena vrsta zelenjadnice oziroma zelišča,

– na kateri je do konca rastne dobe do 30. septembra 2017 po prvi zelenjadnici posejana vsaj še ena zelenjadnica,

– na kateri rastejo jagode, ali

– na kateri rastejo mešane rastline za rejo polžev.

Vlogo za prijavo površin posebnih kultur mora nosilec kmetijskega gospodarstva vložiti, če se dohodek od prijavljenih posebnih kultur ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva prijavljene posebne kulture prideluje v obsegu vsaj 0,1 hektarja ali če prideluje posebne kulture na površini manj kot 0,1 hektarja z namenom prodaje.

Rok za oddajo zbirnih vlog in hkrati vloge za prijavo površin posebnih kultur je do 31. maja 2017.

Vlogo je potrebno vložiti elektronsko preko spletnih strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z uporabo varnega elektronskega podpisa jo lahko odda upravičenec sam ali pa se za pomoč pri tem obrne na Javno službo kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Deli z drugimi