12. 4. 2017 – Velik interes držav Zahodnega Balkana po izmenjavi izkušenj na področju razvoja podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je gostilo zasedanje Stalne delovne skupine za razvoj podeželja (SWG RRD), ki je pomembna platforma za izvajanje različnih razvojnih projektov na podeželju ter za prenos znanja in izkušenj držav članic v procesu približevanju držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji.

Državna sekretarka mag. Strniša je v nagovoru poudarila, da Slovenija podpira širitev, saj bi ta pripomogla k stabilnosti v JV Evropi, zato mora biti to izraženo tudi v razpravi o prihodnosti EU in v proračunu EU po letu 2020. Slovenija, s statusom opazovalke v SWG RRD, nudi državam Zahodnega Balkana strokovno pomoč na širšem področju kmetijstva, razvoja podeželja, veterinarstva in fitosanitarnih vsebin. Posebej je izpostavljena pomoč Slovenije državam pristopnicam k EU v času pogajanj.

V sklopu dvodnevnega zasedanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziralo uvodno delavnico za predstavnike mrež za razvoj podeželja delujočih na območju Zahodnega Balkana. MKGP je podrobneje predstavil izkušnje z izvajanjem pristopa LEADER v Sloveniji ter delovanje slovenske mreže za podeželje.

MKGP z organizacijo mednarodnega dogodka podpira delovanje SWG RRD in prispeva k krepitvi stikov z državami Zahodnega Balkana ter nadaljnjemu sodelovanju.

Pregledali smo možnosti konkretnega sodelovanja slovenskih lokalnih akcijskih skupin s stanovskimi združenji v državah Zahodnega Balkana pri izvajanju manjših pilotnih projektov s pristopom LEADER. Udeleženci so si ogledali tudi nekatere primere izvedenih projektov LEADER na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem, kjer je bil zlasti poudarek na upoštevanju potreb lokalnega prebivalstva in na izrabi lokalnih virov, človeškega kapitala in znanja.

 

Fotogalerija

Deli z drugimi