12. 3. 2019 – Posodobljen katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 – LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

V posodobljenem katalogu so upoštevani popravki o statusu operacij, saj se jih je v vmesnem času že nekaj zaključilo. Upoštevan je tudi novi grb občine Ankaran.

Katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

Deli z drugimi