12. 3. 2018 – Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2018

MKGP je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2018

S spremembo Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 38/17 in 10/18) se pri operaciji DŽ – prašiči rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali podaljša z 31. 3. 2018 na 4. 5. 2018. S podaljšanjem roka se izvajalcem svetovanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, omogoči izvedba vseh predpisanih obveznosti.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do četrtka, 15. 3. 2018.

Deli z drugimi