12. 3. 2018 – Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2018 (kampanja oddaje zbirnih vlog)

Za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2018 so tudi letos pripravljena navodila, v katerih je na kratko obrazložen postopek oddaje zbirne vloge za neposredna plačila in ukrepe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, vezana na površine in živali. Navodila so namenjena vsem vlagateljem zbirnih vlog. Za lažje razumevanje so dodani tudi nekateri primeri in obrazloženi poteki kontrol na kraju samem. Ob samem koncu navodil so zbrane najpomembnejše pravne podlage ter informacije o kontaktih, na katere se lahko obrnete v primeru dodatnih vprašanj.

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2018, februar 2018

Deli z drugimi