12. 2. 2020 – Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2019

 

DSC00337

Avtor: Milena Manfreda Pipan, Foto natečaj Moje podeželje

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.

Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

Obvezna brezplačna usposabljanja za leto 2019 so tako kot doslej razdeljena na:

osnovno usposabljanje za kmetije, ki so prvič vključene v ukrep EK in
nadaljevalno usposabljanje za vse ostale, ki so vključeni v ukrep EK.

Osnovno usposabljanje bo potekalo v dveh izvedbah na dveh lokacijah v Sloveniji, in sicer v Ljubljani in Mariboru, v marcu 2020.

Nadaljevalno usposabljanje bo potekalo v 30 izvedbah na 28 lokacijah v Sloveniji, od 21. februarja 2020 do 14. marca 2020.

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.

Usposabljanja so namenjena le vključenim v ukrep Ekološko kmetovanje, ki bodo s strani izvajalca usposabljanja vabilo prejeli po pošti!

Deli z drugimi