12. 2. 2020 – Jutri se izteka rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev za razvoj majhnih kmetij

 

13

Avtor: Aleš Podlesek, Foto natečaj Moje podeželje

 

Vloge na 2. javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, lahko vlagatelji oddajo do vključno 13. februarja 2020. Aplikacija za vnos vlog deluje brez težav. Rok za oddajo vlog se ne bo podaljšal.

Če se pri oddaji vloge kljub temu pojavijo težave in vloge ne bo mogoče oddati, naj vlagatelj vlogo vnese in o nastalih težavah takoj obvesti ARSKTRP na e-naslov: eprp-tezave.aktrp@gov.si. ARSKTRP vse sporočene težave rešuje sproti.

Tako vloga kot tudi omenjeno elektronsko sporočilo morata biti oddana v roku, torej najkasneje do vključno 13. februarja 2020 (do 23.59 ure).

Deli z drugimi