12. 11. 2019 – Objava predloga Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2019

 

 

Primeri dobrih praks by Z. Hardi 20102. dan05 dezman MG 1378

 

MKGP je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 v letu 2019.

S predlagano spremembo uredbe se rok za izvedbo usposabljanj za ukrep DŽ podaljša s 15. 12. 2019 na 25. 2. 2020. Datum, na katerega Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za namen upravnega pregleda prevzame podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja, pa se spremeni s 15. 1. 2020 na 17. 3. 2020. S podaljšanjem roka se izvajalcem usposabljanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, omogoči izvedba usposabljanj za vse upravičence iz ukrepa DŽ.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do ponedeljka, 18. 11. 2019.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi