12. 11. 2019 – V javni obravnavi je predlog spremembe »investicijske uredbe« iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

 IMG 2505 avtor KlavdijaKancler

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 6. 12. 2019.

Omenjena uredba se spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi spremembe PRP 2014–2020, in sicer gre za:

– dodaja sofinanciranje naložb v izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah v okviru naložb v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam;

– uvaja sofinanciranje naložb v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka;

– uvaja sofinanciranje naložb v nakup in postavitev ograj oziroma obor za zaščito prašičev pred divjadjo;

Poleg omenjenega se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe uvaja v celoti elektronski vnos vlog na javni razpis in zahtevkov za izplačilo sredstev. Nekatere spremembe se uvajajo zaradi približevanja koncu tega programskega obdobja oziroma gre za spremembe in dopolnitve tehnične narave, katerih cilj je povečati jasnost besedila in odpraviti pomanjkljivosti, ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so že bile obravnavane na podlagi že objavljenih javnih razpisov.

 

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve pošljete na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 6. 12. 2019.

Predlog predpisa je dostopen na spletni strani e-demokracije…

Deli z drugimi