12. 1. 2017 – Gradiva iz obveznih usposabljanj

V letu 2016 so bile s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izvedena obvezna usposabljanja za ukrepe Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, Dobrobit živali in Ekološko kmetijstvo. Vsak, ki se je vključil v navedene ukrepe iz PRP 2014-2020, se mora vsako leto udeležiti rednega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrepe.

V spodnjih priponkah najdete gradiva iz usposabljanj:

Ravnanje z govedom

Etologija goveda

Paraziti pri govedu

Pašništvo

Prašičereja

Usposabljanje kmetov – Prašičereja

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa – osnovno

Varstvo voda ter podnebne spremembe – osnovno

Ekološko čebelarjenje – osnovno

Ekološko semenarjenje – osnovno

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov – osnovno

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa – nadaljevalno

Varstvo voda ter podnebne spremembe – nadaljevalno

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov – nadaljevalno

Osnovno usposabljanje

Nadaljevalno usposabljanje

Analiza ugotovitev površinskih pregledov na kraju samem

Najpogostejše kršitve

Ogled dobre prakse

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa

Kmetovanje in ohranjanje narave

Kmetovanje in podnebne spremembe

Kmetovanje in varstvo voda in tal

Ohranjanje żivalskih in rastlinskih genskih virov

Sobivanje z zvermi

Usposabljanje kmetov

Prijava na e-novice

Deli z drugimi