12. 5. 2020 – Vabilo na predhodno usposabljanje za vstop v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za leto 2020

Obveščamo vas, da bo Predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) zaradi epidemije koronavirusa izvedeno na drugačen način, kot se je izvajalo v preteklih letih. Izvajalec usposabljanja bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo).

Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravate vključiti v ukrep KOPOP.

Operacije ukrepa KOPOP prispevajo k varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti, krajine in genskih virov le, če se izvajajo. Zato vas vabimo, da se v letu 2020 vključite v operacije, v katere so novi vstopi še mogoči, saj bodo tako z vašo pomočjo dosegle svoj namen. V letu 2020 se lahko vključite v naslednje operacije ukrepa KOPOP:

– Posebni traviščni habitati;
– TravišČni habitati metuljev;
– Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
– Steljniki;
– Vodni viri;
– Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
– Grbinasti travniki;
– Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
– Planinska paša;
– Visokodebelni travniški sadovnjaki;
– Ohranjanje mejic;
– Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
– Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Za usposabljanje je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA na enega od razpoložljivih terminov, in sicer 25. 5. 2020, 1. 6. 2020 ali 8. 6. 2020. Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom, tako da IZPOLNITE ELEKTRONSKO PRIJAVNICO na https://www.1ka.si/a/280203.

Če imate težave z elektronsko prijavo ali potrebujete pomoč pri prijavi, lahko pokličete na tel. številko 01/478-9185.

Če se predhodnega usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru na prijavnico vpišite obe številki KMG-MID.

Usposabljanje bo izvedeno na način, da bo ministrstvo na e-naslov udeležencev posredovalo obvestilo, z navedeno povezavo, na kateri se nahaja gradivo, ter hkrati potrdilo o opravljenem usposabljanju. Gradivo, ki ga boste morali predelati sami, obsega naslednje vsebine: Predstavitev ukrepa KOPOP, Odvzem vzorcev tal za analizo, Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, Kmetijski vidik varovanja narave/invazivke v kmetijstvu, Varovanje voda in ukrep KOPOP ter Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

Če boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali dodatne informacije, jih naslovite na: gp.mkgp@gov.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Udeležence prosimo, da na e-naslov pošiljatelja gp.mkgp@gov.si posredujete obvestilo, da ste prejeli obvestilo o povezavi do gradiva skupaj s potrdilom o usposabljanju, kot dokaz, da vam je bilo vročeno gradivo in potrdilo o opravljenem usposabljanju. Prijava na usposabljanje, prejem gradiva ter potrdilo o opravljenem usposabljanju se bo štelo kot opravljeno usposabljanje.

Za več informacij o operacijah KOPOP se lahko obrnete na izpostave Javne službe kmetijskega svetovanja KGZS.

Vabilo

 

 

Deli z drugimi