11. 3. 2020 – Zaključna predstavitev CRP Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji

Vida Ribič 9

 

Na Biotehniški fakulteti v LJubljani je v februarju potekala predstavitev rezultatov dvoletnega Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-1814 Analitične podpore za večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave v Sloveniji. Namen projekta je bil nuditi analitično podporo pripravi strateškega načrta slovenske kmetijske politike v novem programskem obdobju na področju varstva okolja in narave v skladu z zakonodajnimi predlogi in drugimi dokumenti Evropske komisije. V projektu so se vsebinsko osredotočili na področja varstva voda, tal, zraka in biotske pestrosti ter podnebnih sprememb, ki zadevajo kmetijstvo.

Prof. dr. Andrej Udovč, vodja projekta iz Oddelka za agronomijo, Biotehniška fakulteta, je v torek, 16. 2. 2021, ob zaključku projekta povedal: »Snovanje uspešne in učinkovite kmetijsko-okoljske politike je kompleksen politični proces, ki zahteva tako dobro informirano strokovno pripravo kot tudi testiranje sprejemljivosti ukrepov pri ključnih deležnikih. V projektu nas je zanimalo, katere okoljske podatkovne zbirke so na voljo za potrebe spremljanja in vrednotenja kmetijsko-okoljske politike in katere so ključne potrebe za interveniranje. Analizirali smo tudi možne nadgradnje zasnov kmetijsko-okoljskih ukrepov, predvsem v smeri rezultatskih shem in koordinacije ukrepanja, ter pregledali metodologijo za finančno ovrednotenje okoljskih koristi izvajanja ukrepov«.

Več informacij in gradivo…

Deli z drugimi