11. 11. 2016 – Poziv za predloge projektov v okviru mreže za podeželje

V okviru mreže za podeželje zbiramo predloge projektov, ki se navezujejo na izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020).

Namen tega poziva je zbiranje predlogov projektov od spodaj navzgor in odzivanje mreže za podeželje na potrebe lokalnega prebivalstva oziroma upravičencev do sredstev PRP 2014–2020.

Nacionalno mrežo za podeželje ustanovi vsaka država članica EU z namenom združevanja organizacij, tudi zadrug, in posameznikov, ki sodelujejo pri razvoju podeželja. Poslanstvo mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstva in prehrano, je spodbujanje mreženja med zainteresiranimi posamezniki in partnerji, ki delujejo na področju razvoja podeželja. Prav tako je poslanstvo Mreže zagotavljati in vzpostavljati komunikacijski proces (dvostranska interakcija) med vsemi partnerji in lokalnim okoljem v povezavi z razvojem podeželja in PRP 2014–2020. Mreža za podeželje prispeva tudi k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti. Naloge mreže pa so tudi širjenje izsledkov spremljanja in vrednotenja PRP.

V skladu z evropsko zakonodajo se v okviru mreže za podeželje izvajajo določene naloge, ki so opredeljene tudi na priloženem obrazcu. V želji, da se s projekti/aktivnostmi v okviru teh nalog približamo potrebam lokalnega prebivalstva oziroma, da sodelujemo, si želimo vašega odziva.

Predlogi projektov naj se nanašajo na izvedbo v letu 2017, lahko pa se nadaljujejo tudi v prihodnja leta.

Posredovani predlogi so za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neobvezujoči in to poizvedovanje še ne pomeni financiranja projekta. Od predlagateljev projektov se pričakuje, da bodo pri projektih aktivno sodelovali in sami zagotavljali potrebne materialne in finančne resurse, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa se bo na podlagi prejetih predlogov odločilo o morebitni udeležbi pri posameznemu projektu (sofinanciranje določenih aktivnosti).

Predlogi projektov morajo biti posredovani na priloženem obrazcu do petka, 25. 11. 2016. Predloge projektov kakor tudi morebitna vprašanja lahko posredujete na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

ROK JE PODALJŠAN DO PETKA, 2. 12. 2016.

Več o PRP 2014–2020 in možnostih sodelovanja (mreža za podeželje) si lahko preberete na spletni strani PRP.

V upanju, da se odzovete na povabilo k oddaji predlogov projektov, vas lepo pozdravljamo!

 

Dokumenti:

 

Deli z drugimi