11. 10. 2017 – Pojasnilo glede računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja sta v zvezi z izdajo računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu, ki se sofinancirajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, prejela več vprašanj, glede katerih se je MKGP obrnilo na Finančno upravo Republike Slovenije.

V pojasnilu spodaj so navedena vsa ključna pojasnila, ki jih je FURS podal v zvezi z izdajo računov za kolektivne naložbe.

 

Pojasnilo glede računov za kolektivne naložbe pri investicijah v kmetijstvu (PDF)

Deli z drugimi