10. 9. 2015 – POJASNILO: Pogoji za izvajanje zahteve, ki se nanaša na nepokošen pas v okviru ukrepa KOPOP

 

Služba za kontrolo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ob pregledih na kraju samem za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) ugotavlja, da prihaja do napačnega tolmačenja pogojev zahteve »MET_NPAS: Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika«, ki se izvaja v okviru operacije Traviščni habitati metuljev.

Kmetje so upoštevali, da se površina nepokošenih pasov računa na vsoto površin vseh GERK-ov z zahtevkom za zahtevo MET_NPAS. Zato so napačno izrisali skice nepokošenih pasov, posledično bodo posamezni GERK-i v celoti ostali nepokošeni, drugi pa bodo v celoti pokošeni, kar pomeni kršenje pogojev za izvajanje te zahteve.

Z namenom pravilnega izvajanja zadevne zahteve, podajamo naslednjo obrazložitev:

V okviru zahteve »Za GERK-e, ki so večji od 1 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika«, ki se izvaja v okviru operacij Trajno travinje I (TRZ_I_NPAS), Trajno travinje II (TRZ_NPAS), Posebni traviščni habitati (HAB_NPAS), Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_NPAS) in Steljniki (STE_NPAS) se površina nepokošenega pasu računa znotraj površine GERK-a z zahtevkom in ne na vsoto površin vseh GERK-ov z zahtevkom. To pomeni, da mora biti nepokošen pas na vsakem GERK-u, s katerim je kmetijsko gospodarstvo vstopilo v zahtevo.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi