10. 3. 2020 – Obvestilo o odpovedi usposabljanj za ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2019 zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je v skladu z navodili Vlade Republike Slovenije glede preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom SARS –CoV- 2 (COVID- 19) sprejelo odločitev, da se osnovna in nadaljevalna usposabljanja za ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019, ki so predvidena za 10., 11., 12.,13. in 14. marec 2020, ne izvedejo z neposrednimi predavanji udeležencem.

MKGP predvideva, da bi se zadevnih usposabljanj udeležilo več kot 100 udeležencev, zato bodo vsi udeleženci, ki so dolžni opraviti navedeno usposabljanje, pa se ga do sedaj še niso udeležili, usposabljanje opravili na način, da bodo po pošti prejeli tiskano gradivo ter obvestilo, kje si lahko ogledajo videoposnetek že izvedenih usposabljanj. Prav tako bodo s pošto prejeli tudi potrdilo o usposabljanju, s čimer jim bo usposabljanje za leto 2019 priznano.

Deli z drugimi