10. 3. 2016 – Objavljene prezentacije iz predstavitev objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavlja aktualne javne razpise Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

 

Objavljamo prezentacije:

– Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 (ppt)

– Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 ter Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 (ppt)

Za predstavitev ukrepa 4.1 se uporablja javni razpis, kot je bil objavljen v Uradnem listu RS.

 

Povezava do ostalih terminov predstavitev.

Deli z drugimi