10. 11. 2016 – Spremenjena Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz PRP RS 2014–2020

Vlada RS je na seji 3. 11. 2016 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Zaradi sprememb Programa razvoja podeželja 2014-2020 in z njimi povezanih sprememb evropskih uredb, se dopolnjuje obstoječo uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja. Uredbi se pri ukrepu »Prenos znanja in dejavnosti informiranja« dodajajo  vsebine trženja in predelave kmetijskih proizvodov v skladu z Aneksom I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47) ter nove vsebine za kategorije drobnice in govedi na področju dobrobiti živali zaradi zaznanih potreb na terenu. S spremembo uredbe se uvajajo nova usposabljanja za mlade kmete in druge ciljne skupine, ki se navezujejo na ekonomiko kmetijskega gospodarstva, poslovno povezovanje v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti ter učenje digitalnih spretnosti. 

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016.

Deli z drugimi