4. 7. 2019 – Zaključen projekt svetovanja makedonski administraciji za vzpostavitev pristopa LEADER

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v sklopu zadnje misije od 26. do 28. 6. 2019 zaključilo svetovanje makedonski administraciji v sklopu priprav na izvajanje animacije LAS za izvajanje LEADER pristopa v Severni Makedoniji. Projekt tehnične pomoči 2019 je rezultat nadgradnje uspešno izvedenega projekta tehnične pomoči iz leta 2018, s pomočjo katerega se je registriralo 13 LAS  (lokalnih akcijskih skupin) v Severni Makedoniji.

Za izvedbo ciljev projekta je bilo skupno angažiranih 5 strokovnjakov MKGP (predstavnica Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve Andrea Mugerle – projektna teh. skupina in štirje predstavniki Direktorata za kmetijstvo, in sicer Alina Cunk Perklič, Marjeta Jerič, Andreja Trček in Matej Štepec). Ti so v sklopu treh misij podprli delovanje makedonske administracije, in sicer Direktorata za razvoj podeželja (organa upravljanje IPARD II (MA IPARD) na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in gospodarjenje z vodami (MAFWM), 3 LAS-ov in nevladnih organizacij, ki so aktivne na podeželju Severne Makedonije.

Kot ključni rezulatat projekta se je 27. junija 2019 izvedel prvi animacijski dogodek na temo animacije LAS-ov o LEADER projektih v Severni Makedoniji. Interaktivna delavnica se je odvijala v Kumanovem in je bila organizirana s pomočjo makedonskega ministrstva. Na delavnici so sodelovali predstavniki treh lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Makedonije (“ABER 2015”, “OSOGOVSKI LISEC” in “POLOG LEADER”). V sklopu delavnice so se predstavniki LAS-ov seznanili z rezultati prvega razpisa za podelitev finančnih sredstev registriranim LAS-om iz nacionalnega proračuna 2019. S strani Slovenije so bili predstavljeni primeri dobrih praks in prenos znanj v sklopu priprave in izvedbe uspešnega projekta “Jem drugače in jem domače” in projekti sodelovanja na medregionalnem nivoju v sklopu CLLD. Na podlagi uspešno izvedene delavnice se je s strani makedonskih LAS-ov izrazil interes o nadaljnjem okrepljenem sodelovanju s slovenskimi LAS-i in pobuda o organizaciji študijskega obiska LAS-ov v Sloveniji v drugi polovici leta 2019.

Stroški strokovnjakov v sklopu treh misij v skupni vrednosti 9.923,70 evrov se krijejo na podlagi podpisanega Sporazuma št. 1811-19-500002 za izvedbo projekta bilateralne tehnične pomoči Republike Slovenije v Makedoniji pri Poglavju 11. »Krepitev makedonske administracije za animacije Lokalnih Akcijskih Skupin in vzpostavitve  strukture mreženja za razvoj podeželja v sklopu predpristopne pomoči IPARD II.« s strani MZZ.

 

65034545 314964679387378 8159027648543064064 n

65385431 479554022811382 921375685920948224 n

65839294 312944439616589 73752787564888064 n

65890228 874776656221761 4967356714090233856 n

66331778 2130223307281828 5102286367279284224 n

Deli z drugimi