1. 6. 2015 – Publikacija Obnova objektov kulturne dediščine v okviru PRP 2007–2013

MKGP je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravilo pregled obnovljenih objektov kulturne dediščine, ki so bili sofinancirani iz ukrepov 322 Obnova in razvoj vasi in 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja iz PRP 2007–2013.

“Znova poudarjamo, da sta dosedanja ukrepa PRP v stoletnem razvoju javne službe varstva izredna, pozitivna izjema in se zavedamo, da lahko dediščina, kot pomembna prvina razvoja podeželja, le s skupnim (so)delovanjem različnih resorjev, postane vir in generator trajnostnega razvoja.” (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

Publikacija je bila prvič javno predstavljena ob priložnosti podelitve Steletovih nagrad in priznanj za leto 2013 in 2014, ki se je odvilo 1. 6. 2015 v Ljubljani v organizaciji Slovenskega konzervatorskega društva. Med drugim je Steletovo priznanje prejela Delovna skupina etnologov konservatorjev za uspešno in do sedaj največjo izvedbo obnovitvenih posegov v objekte kulturne dediščine v Programu razvoja podeželja v obdobju 2007–2013. Za leto 2014 pa med drugim mag. Dušan Štepec za uspešno strokovno sodelovanje pri projektu Dežela kozolcev v Šentrupertu, ki je tudi bilo sofinancirano iz evropskih sredstev – LEADER, PRP 2007–2013, in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Publikacija (23 MB)

Več >

Fotogalerija >

Deli z drugimi