1. 4. 2021 – Za nami je prvi Teden podeželske vizije (Rural Vison Week)

 

pasica dogodka

Pasica dogodka v angleškem jeziku.

 

V dneh od 22. do 26. marca 2021 je potekal Teden podeželske vizije (Rural Vision Week) – pogovori o prihodnji Dolgoročni viziji razvoja podeželja 2040

Teden podeželske vizije, ki ga je organizirala Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) je združil širok krog akterjev in deležnikov, z namenom izmenjati mnenja o prihodnji viziji podeželja v Evropi.

Dogodek je potekal pod vodstvom podpredsednice Evropske komisije (EK), Dubravke Šuica, in evropskih komisarjev Janusza Wojciechowskega and Elise Ferreira, skupaj z EU in mednarodnimi govorci. Poudarek bil tudi na zavezi EK, da bo pri pripravi sporočila o Dolgoročni viziji podeželja 2040 prisluhnila deležnikom iz podeželja. Pripravljen bo konkreten Akcijski načrt za približevanje bolj zeleni, pametnejši in bolj vključujoči podeželski Evropi.

EK je dolgoročno vizijo za razvoj podeželja vključila v eno od svojih prednostnih nalog za obdobje 2019–2024; nov zagon za evropsko demokracijo, katerega cilj je razviti skupno evropsko vizijo za živahna, povezana in trajnostna podeželska območja do leta 2040. Pri oblikovanju glede te dolgoročne vizije EK zbira stališča podeželskih skupnosti in podjetij z javnimi posvetovanji in prireditvami, ki jih vodijo zainteresirane strani.

Spletnih dogodkov v sklopu Tedna podeželske vizije se je udeležilo več kot 650 udeležencev iz 35 držav, odvilo se je 8 delavnic, 4 razprave (plenarne seje) in 11 srečanj ter virtualna razstava 23 organizacij na virtualnem marketu oz. spletnih stojnicah.

V okviru 8 delavnic je bilo povzeto, da so glavne teme diskusije o dolgoročni viziji:

 

Mreža za podeželje, MKGP, je skoordinirala predstavitev na virtualnem marketu, kjer se je predstavila trajnostna obnova gozdov po naravnih ujmah, ki so bile posledice podnebnih sprememb, pogled mladih na pomen kmetijstva, izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) in projekti Evropskega partnerstva za inovativnost (EIP).

 

izgled spletne stojnice

 Izsek iz spletne stojnice slovenske mreže za podeželje.

 

Povezava do osnovne strani dogodka (Rural Vision Week)

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi